background image

Privacy Verklaring

Privacy Verklaring Crowne Plaza Maastricht

Crowne Plaza Maastricht Crowne Plaza Maastricht, gevestigd aan Ruiterij 1 6221 EW Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.cpmaastricht.nl
Ruiterij 1 6221 EW Maastricht
+31 (0)43 3509191

Kirsten Smits is de Functionaris Gegevensbescherming van Crowne Plaza Maastricht, zij is te bereiken via privacy@cpmaastricht.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Crowne Plaza Maastricht verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Betaalgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@cpmaastricht.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Crowne Plaza Maastricht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Crowne Plaza Maastricht verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht  zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde beantwoording

Crowne Plaza Maastricht neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Crowne Plaza Maastricht) tussen zit. Crowne Plaza Maastricht gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Reserverings systemen (CRS) Holidex, Property Management System (PMS) voor kamerindeling, Opera. Deze systemen zijn belangrijk voor het hotel om zo gasten de juiste kamer te kunnen geven en verblijfsverwachtingen te kunnen nakomen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Crowne Plaza Maastricht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: alle persoonsgegevens 7 jaar na datum van uitcheck. Dit is gekoppeld aan de bewaartermijnen van de belastingdienst. Ontvangen gasten van ons de laatste promoties via email dan kan dit worden opgezegd bij elke email en email adres zal dan binnen 2 werkdagen verwijdert worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Crowne Plaza Maastricht verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (inclusief infromatie verstrekking en andere uitingen van mededeling ) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Crowne Plaza Maastricht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Crowne Plaza Maastricht en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@cpmaastricht.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Crowne Plaza Maastricht wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Crowne Plaza Maastricht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@cpmaastricht.nl

CROWNE PLAZA MAASTRICHT

Zonder enige twijfel is Maastricht de meest bourgondische stad van het land. Crowne Plaza Maastricht is een hotel prachtig gelegen aan de Maas. Het biedt een perfecte uitvalsbasis voor een ontdekkingstocht door de historische binnenstad van Maastricht met haar luxe boetieks, chique restaurants en sfeervolle terrasjes.

INSTAGRAM

Beste Prijs Garantie